Verotus

Välillinen ja välitön verotus sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset

Arvonlisäverotus

Suoritamme kuukausikirjanpidon toteuttamisen yhteydessä arvonlisäverolaskennan. Raportoimme maksettavan arvonlisäveron määrän Teille sekä lähetämme valvontatiedot puolestanne viranomaisille. EU:n sisäkaupan tilastoilmoitusten tiedot saamme suoraan järjestelmästämme tallennettujen tietojen mukaisesti.

Tuloverotus

Seuraamme asiakasyrityksemme verotettavan tulon kehitystä säännöllisesti tilikauden aikana. Neuvomme yrityksen ja sen omistajien verotuksen suunnittelussa. Omistajien kannalta merkittäviin taloudellisiin kysymyksiin, kuten esim. pääomatulojen ja osinkojen määrän optimointiin voimme antaa arvokasta tietoa erityisesti verolainsäädännön muuttuessa.