Palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllistä ja luotettavaa taloushallintopalvelua kustannustehokkaasti.

Palvelujamme ovat mm.

• Osakirjanpidot, niistä koottu pääkirjanpito sekä tilinpäätökset

ja konsernitilinpäätökset

• Palkkahallinto

• Välillinen ja välitön verotus sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset

• Yhtiöoikeudelliset asiat, kuten yritysten perustamiset, muodon-

muutokset ja lopettamiset

• Avustaminen yritysjärjestelyissä ja sukupolvenvaihdoksissa

• Neuvonta budjetoinnissa ja rahoitussuunnittelussa

• Avustaminen yrityskohtaisissa analyyseissä ja taloushallinnon

ongelmissa myös maailmanlaajuisesti