Kohdennetut maksuvälineet(esim. lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit)

Verohallinto on julkaissut ohjeen luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä (28.10.2013, A26/200/2013).

Työnantajan työntekijälle tarjoamiin luontois- ja henkilökuntaetuihin liittyy verotuksellisia etuja verovapauden, edun arvostamisen tai alempien palkan sivukulujen muodossa.

Veroetuja liittyy muun muassa ravintoetuun sekä työntekijän omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

Kohdennettua maksuvälinettä käytettäessä työnantaja ostaa valitsemaltaan maksuvälineen tarjoajalta kohdennettuja maksuvälineitä luovutettavaksi työntekijälle.

Työntekijä valitsee kohdennetun maksuvälineen käyttökohteiden joukosta sen palveluntarjoajan, jolta hän hankkii kohdennettua maksuvälinettä vastaan luontois- tai henkilökuntaedun. Kyseessä voi maksuvälineestä riippuen olla liikunta- tai kulttuuripalvelu, ateria taikka kuljetuspalvelu.

Kohdennetun maksuvälineen mahdollistamien veroetujen saaminen edellyttää tiettyjen maksuvälineen käyttöön liittyvien edellytysten täyttymistä. Maksuvälineen tarjoajan on huolehdittava näiden edellytysten täyttymisestä. Edellytykset liittyvät seuraaviin seikkoihin: maksuvälineen henkilökohtaisuus ja käyttäjän tunnistaminen, palveluntarjoajaa koskevien edellytysten varmistaminen sekä maksuvälineen käyttökohde.

Kohdennetuilla maksuvälineillä verotuetut henkilökunta- ja luontoisedut on tarkoitettu ainoastaan työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön. Tämän vuoksi kohdennetun maksuvälineen on oltava henkilökohtainen ja työntekijä on voitava tunnistaa maksuvälinettä käytettäessä.