Työnantajan kustantaman koulutuksen verotuksesta

Verohallinto on julkaissut ohjeen työnantajan kustantaman koulutuksen verotuksesta (20.12.2013, A181/200/2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Oikeuskäytännön perusteella yleinen lähtökohta on, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa etua sellaisesta työnantajan kustantamasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta, joka tapahtuu ensisijaisesti työnantajan edun vuoksi. Sillä, että työntekijä saa samalla koulutuksesta tietoa, taitoja ja meriittejä, joista hänelle on mahdollisesti hyötyä tulevalla työuralla toisten työnantajien palveluksessa, ei tällöin ole merkitystä.                                                                                                                                                                                                                                                          Lähtökohtana on, että työnantajayritykseen pelkästään työsuhteessa olevan työntekijän koulutus tapahtuu työnantajan edun vuoksi, kun työnantaja määrää koulutukseen osallistumisesta ja maksaa koulutuksen kustannukset. Yksinään tällä perusteella koulutusta ei voida kuitenkaan aina todeta verovapaaksi. Jos koulutus ei liity henkilön työtehtäviin työnantajayrityksessä, voidaan katsoa, että työnantajan tarkoituksena on koulutuksen muodossa antaa työntekijälle rahanarvoinen, palkanmaksua korvaava etu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Muita seikkoja, jotka puoltavat sitä, että koulutus tapahtuu ensisijaisesti työnantajan edun vuoksi, ovat esimerkiksi:

  • koulutuksen aihepiiri ja sisältö liittyy työnantajan harjoittamaan toimintaan
  • koulutus on alkanut työsuhteen aikana
  • koulutuksen tarkempi sisältö on suunniteltu ja rakennettu työnantajan tarpeiden ja esittämien toiveiden mukaisesti
  • työnantaja on sopinut koulutuksesta oppilaitoksen tai muun koulutuksen antajan kanssa
  • koulutus liittyy kyseisen työntekijän nykyisiin tai muuttuviin työtehtäviin työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa
  • koulutukseen on ryhdytty työnantajan aloitteesta; ja
  • työnantaja on edellyttänyt työntekijän sitoutumista työnantajan palvelukseen koulutuksen ajaksi taikka määräajaksi koulutuksen päätyttyä.