Tiliaktiiva – laskentatoimen neuvonantajasi

Tiliaktiiva Oy -Helsinki ja Tiliaktiiva Oy -Porvoo ovat Taloushallintoliiton valvomia ja auktorisoimia tilitoimistoja. Perusajatuksemme on laadukkaan työn tuottaminen ammatin kokonaisvaltaisen hallinnan pohjalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kouluttaudumme ajantasaisesti sisäisissä ja ulkopuolisten järjestämissä tilaisuuksissa. Merkittävä osa henkilökunnastamme on suorittanut vaativan Tili-instituuttisäätiön kirjanpitäjän ammattitutkinnon – KLT.

Viranomaisyhteydet sekä suhteet alan järjestöihin olemme luoneet yli kolmen vuosikymmenen aikana. Osakkaamme osallistuvat toimialamme työryhmien ja lautakuntien työskentelyyn sekä hoitavat erilaisia luottamustoimia mm. Taloushallintoliitossa, kauppakamareissa ja tilintarkastajien yhdistyksissä.

Olemme yhteistyössä kaikkien Suomessa toimivien kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen kanssa.

Palvelutarjontamme on monipuolisempi kuin perinteisen tilitoimitoimiston. Ammattitaitoisen ja riittävästi resursoidun henkilöstön lisäksi käytössämme ovat modernit työkalut.

Tuotamme asiakkaamme toiveiden mukaisesti sähköisessä tai perinteisessä muodossa kaikkea taloushallinnon tietoa, joka on välttämätöntä menestyksellisen liiketoiminnan harjoittamisessa.