Tärkeitä lukuja 2018

Verovapaat matkakustannusten korvaukset, sosiaalivakuutusmaksut ja luontoisedut 2018

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUKSET KORVAUKSET 2018

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
Päivärahat

2018

kokopäiväraha (>10h)

42 €

osapäiväraha (>6h)

19 €

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla

 19 €

– yli 6 tunnilla

 42 €

Jos palkansaajalle jonakin matkavuorokautena tarjotaan ilmainen tai matkalipun hintaan sisältyvä ruoka, päivärahan enimmäismäärä on puolet määristä. Ilmaisella ruualla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.
Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.
Työmatka on matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.
Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.
Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee.  Työn liikkuvuuden johdosta varsinaisena työpaikkana pidetään paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.
Kulkuneuvoista saatavat korvaukset

 

oman auton käyttö

42 snt/km

  +perävaunu

 7 snt/km

  +asuntovaunu

 11 snt/km

  +taukotupa tms.

 21 snt/km

  +kone (>80 kg)

 3 snt/km

  +koira

 3 snt/km

  + liikkuminen metsäautotiellä

9 snt/km

käyttöetuauto

10 snt/km

 moottoripyörä

 32 snt/km

moottorikelkka

 102 snt/km

mönkijä

 96 snt/km

moottorivene, enintään 50 hv

74 snt/km

moottorivene, yli 50 hv

 107 snt/km

mopo

 17 snt/km

muu kulkuneuvo

 10 snt/km

Jos palkansaajan omistamassa/hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä (kuljetus työnantajan asiana), korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.
Ateriakorvaus ja yömatkaraha

 

ateriakorvaus

10,50 €

ateriakorvaus (2 ateriaa)

 21,00 €

yömatkaraha

12,00 €

 

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 2018

Työeläkevakuutusmaksut ja rajamäärät
TyEL -maksut

2018

%

2017

%

Sopimustyönantaja (palkkasumma alle 2 059 500 € vuonna 2016)

25,30

25,10

Sopimutyönantaja (palkkasumma 2 059 500 – 32 712 000 € vuonna 2016)

25,30

25,10

Tilapäinen työnantaja palkkasumma

25,30

25,10

Työntekijän osuus TyEL- maksusta (työnantaja pidättää palkasta) 2018

%

2017

%

18–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla

6,35

6,15

53–62-vuotiailla

7,85

7,65

Työnantaja pidättää työntekijän palkasta korotettua eläkemaksua 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen ja sen kuun loppuun asti jona työntekijä täyttää 62 vuotta.
YEL- maksu

2018

%

2017

%

18–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla

24,10

24,10

53–62-vuotiailla

25,60

25,60

Yrittäjät maksavat korotettua vakuutusmaksua 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien ja sen vuoden loppuun asti jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.
Työttömyysvakuutusmaksut
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

2018

%

2017

%

2 083 500 euron palkkasummaan asti

0,65

0,8

2 083 500 euroa ylittävältä osalta

3,60

3,30

osaomistajien osalta 0,65

0,80

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

1,90

1,60

osaomistajien osalta

0,92

0,70

Työttömyysvakuutusmaksut koskevat 17–64-vuotiaita työntekijöitä.
Sairausvakuutusmaksut

2018

%

2017

%

Työnantaja

0,86

1,08

 

LUONTOISEDUT 2018

ASUNTOETU

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:
Helsinki 1 (00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170 tai 00180)

282€ + 12,40 € neliömetriltä

Helsinki 2 (00200, 00210, 00220, 00240, 00250, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00380, 00400, 00440, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00570, 00610, 00660, 00670, 00680, 00830 tai 00850)

278€ + 11,30 € neliömetriltä

Helsinki 3, Espoo, Kauniainen
(00360, 00370, 00390, 00410, 00420, 00430, 00560, 00600, 00620, 00630, 00640, 00650, 00700, 00720, 00780, 00790, 00800, 00810, 00840 tai 00870)

247 € + 10,40 € neliömetriltä

Helsinki 4, Vantaa
(00190, 00580, 00690, 00710, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00880, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980 tai 00990)

197 € + 10,40 € neliömetriltä

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat, muu Helsinki

185€ + 8,60 € neliömetriltä

Muu Suomi

160 € + 7,70 € neliömetriltä

Kehyskunnilla tarkoitetaan Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntia
Asunnon katsotaan kuuluvan siihen kuntaan tai postinumeroalueeseen, jossa se oli verovuoden ensimmäisenä päivänä
Aravarajoituslaissa (1190/93) tarkoitettujen asuntojen luontoisetuarvo on yllä olevasta poiketen enintään asunnosta perittävän vuokran määrä.
Palkansaajan vastatessa itse lämmityskustannuksista keskuslämmitysasunnossa

vähennys

1,21 €/m2 kk

Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna, uima- allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan.

AUTOTALLIETU

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1−4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 

82,00 €/kk

ja muun Suomen alueella 

53,00 €/kk

 

Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1−4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 

53,00 €/kk

ja muun Suomen alueella

42,00 €/kk

AUTOETU

Jos palkansaaja tai hänen perheensä hyödyntää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.

Ikäryhmä A

vuosina 2016 – 2018 käyttöönotetut autot

vapaa autoetu
1,4 % auton uushankintahinnasta kk+ 255,00 € tai 17senttiä/km
auton käyttöetu
1,4 % auton uushankintahinnasta kk+105,00 euroa tai 7 senttiä/km

Ikäryhmä B

vuosina 2013 – 2015 käyttöönotetut autot

vapaa autoetu
1,2 % auton uushankintahinnasta kk+ 270,00 € tai 18 senttiä/km
auton käyttöetu  
1,2 % auton uushankintahinnasta kk+ 120,00 euroa tai 8 senttiä/km

Ikäryhmä C

ennen vuotta 2013 käyttöönotetut autot

vapaa autoetu
0,9 % auton uushankintahinnasta kk+285,00 € tai 19 senttiä/km
auton käyttöetu
0,9 % auton uusihankintahinnasta kk +135 euroa tai 9 senttiä/km
Ulkomailla saatu autoetu (ennen vuotta 2008 käyttöönotetut autot)

kuukausikohtainen arvo

Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen tai veroviranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo

euroa/ kk

perusarvo euro/ kk  

+km-kohtainen arvo euro/km

vapaa autoetu

744,00

264,00

0,32

auton käyttöetu

444,00

264,00

0,12

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.
Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan 17 §:ssä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.
Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, edun perusarvo on 80 prosenttia kerrotusta perusarvosta.
Lisävarusteiden arvo (lukuun ottamatta autopuhelinta ja talvipyöriä) lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850 €.
Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu merkitsee, että palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut. Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.
Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.
Kilometrikohtaista laskentatapaa käytettäessä työajoista on ajopäiväkirjaan kirjattava joka päivä seuraavat tiedot: ajon alkamis- ja päättymisajankohta, ajon alkamis- ja päättymispaikka (sekä tarvittaessa ajoreitti), matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon tarkoitus ja auton käyttäjä.

PUHELINETU

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on

 20 €/kk

Matkapuhelimen luontoisetuarvo

 20 €/kk

Täysihoitoetu

Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvona pidetään 507 kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 487 € kuukaudessa yhteishuoneessa.

Ravintoetu

Ravintoedun arvo ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 € ja enintään 10,40 €, on

6,50

Jos tämä määrä alittaa 6,50 € tai ylittää 10,40 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.
Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ruokailupaikan kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), välittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta ruokailupaikalle suorittamaa määrää. Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.