Tiliaktiiva Oy -Helsinki ja Tiliaktiiva Oy -Porvoo ovat Taloushallintoliiton auktorisoituja jäsentoimistoja, joita liitto valvoo säännöllisin laaduntarkastuksin. Ymmärrämme yritysten taloushallinnon kokonaisvaltaisesti ja tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti siihen liittyviä palveluita. Osaamisemme perustuu korkeatasoiseen ammattitaitoon, jatkuvaan ylläpitokoulutukseen sekä pitkäaikaiseen kokemukseen. Merkittävä osa henkilöstämme on suorittanut kirjanpitäjän KLT-ammattitutkinnon.

Hyvät yhteydet viranomaisiin ja alan järjestöihin perustuvat yli 40 vuoden pituiseen toimintaamme. Osakkaamme osallistuvat aktiivisesti toimialamme työryhmien ja lautakuntien työskentelyyn sekä hoitavat erilaisia luottamustoimia mm. Taloushallintoliitossa, kauppakamareissa ja alan yhdistyksissä.

Teemme yhteistyötä kaikkien Suomessa toimivien kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen sekä useimpien asianajotoimistojen kanssa.

Palvelutarjontamme on monipuolisempi kuin perinteisen tilitoimitoimiston. Huolehdimme yhtäältä siitä, että asiakkaidemme juokseva kirjanpito hoidetaan ja tilinpäätös toteutetaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Toisaalta puoleemme voi kääntyä esimerkiksi yrityksen taloushallinnon verotusta ja yritysjärjestelyjä askarruttavissa kysymyksissä. Henkilöstömme on ammattitaitoista ja käytössämme ovat ajanmukaiset taloushallinnon työkalut. Kaikki tieto voidaan toimittaa sähköisesti tai perinteisesti paperilla, asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.